Szkolenia

Fundacja Mondo Cane oferuje przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń na temat obowiązującego prawa i dobrych praktyk w szeroko pojmowanej ochronie zwierząt.
Poniżej przykładowy program szkolenia, skierowanego przede wszystkim do samorządów.


Program szkolenia  nt. nowelizacji
Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 16.09.2011 i jej realizacji w praktyce.

 

 1. Prawo, a zwierzęta - omówienie prawodawstwa światowego, europejskiego i polskiego.
 2. Nowe zapisy dotyczące znęcania się nad zwierzętami – Katalog  czynów zabronionych
 3. Procedura administracyjna – odbiór zwierząt w trybie  art.7 ze szczególnym uwzględnieniem roli organów samorządowych i policji oraz straży gminnej.
 4. Utrzymywanie zwierząt domowych
 5. Obrót zwierzętami domowymi – nowe regulacje – art. 10a i 10b
 6. Opieka gmin nad bezdomnymi zwierzętami – nowe regulacje – art. 11 i 11a ze szczególnym uwzględnieniem uszczegółowionych obowiązków  gmin oraz programów ograniczania bezdomności
 7. Rola organizacji społecznych i współpraca organizacji z samorządami
 8. Uśmiercanie i ograniczanie populacji – art. 33
 9. Zwierzęta w obwodach łowieckich – art. 33a
 10. Przepisy karne – art. 35, 37, 37e, 38, 39
 11. Planowane kolejne zmiany prawa dotyczącego ochrony zwierząt.

 
Szkolenie - wykład i prezentacja multimedialna - przewidziane jest na około 4,5 - 5 godzin w zależności od aktywności uczestników.
 
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla urzędników samorządowych, policji i straży gminnej.
W przypadku uczestnictwa członków organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących schroniska, program może zostać poszerzony o kwestie wolontariatu, procedury interwencyjne oraz omówienie rozporządzenia o schroniskach i wyłapywaniu.
 
Szkolenie ma szansę pomóc w zrozumieniu nowych przepisów, a także wdrożeniu rozwiązań, które pozwolą zoptymalizować wydatki gmin, ponoszone do tej pory. Doświadczenie wskazuje, że szkolenie takie wspomaga współpracę miedzy organami samorządu,  policji, powiatowych inspektoratów weterynarii i organizacji społecznych.

Możliwa jest taka organizacja szkolenia, która zapewni nieograniczoną liczbę uczestników, również z powiatów czy gmin sąsiednich. 

powered by QuickCMS