Oświadczenie na temat 𝐖𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄̨𝐂𝐈𝐀 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐄̨𝐏𝐎𝐖𝐀𝐍𝐈𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐊𝐔𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐖 𝐒𝐏𝐑𝐀𝐖𝐈𝐄 𝐃𝐎𝐓𝐀𝐂𝐉𝐈 𝐃𝐋𝐀 𝐒𝐓𝐎𝐖𝐀𝐑𝐙𝐘𝐒𝐙𝐄𝐍𝐈𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊𝐀 𝟐𝟎𝟓𝟎 ‼️ ‼️

W związku z doniesieniami medialnymi potwierdzamy, iż złożyliśmy, wraz z Fundacją Zielony Pies, do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw (w tym przez członków zarządu Stowarzyszenia Polska 2050 z siedzibą w Warszawie), w tym przestępstw skarbowych (pozostających w zbiegu z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 286 k.k.), a także znęcania się nad zwierzętami.
Tytułem wyjaśnienia wskazujemy, że obydwie organizacje powzięły uzasadnione podejrzenie, iż dotacja w kwocie 107.000 zł, pozyskana przez Stowarzyszenie na pomoc zwierzętom z Ukrainy nie została spożytkowana zgodnie z przeznaczeniem, a także, że Stowarzyszenie złożyło nieprawdziwe sprawozdanie z wydatkowania środków publicznych.
Zwracamy przy tym szczególną uwagę na treść przepisu art. 304 § 1 k.p.k., który nakłada na każdego społeczny obowiązek informowania organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Zaś rolą organów ścigania jest ustalenie (sprawdzenie) czy w rzeczywistości doszło do popełnienia przestępstwa, objętego treścią zawiadomienia.
 
Jako organizacje społeczne traktujemy zapisy prawa (w tym także powyższą regulację) niezwykle poważnie, szczególnie, iż obydwie organizacje od lat pełnią rolę pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w dziesiątkach postępowań karnych w związku ze znęcaniem się nad zwierzętami. Wobec dużego doświadczenia mamy ponadprzeciętną świadomość prawną, czego konsekwencją było złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw.
 
𝐖 𝐨𝐝𝐧𝐢𝐞𝐬𝐢𝐞𝐧𝐢𝐮 𝐝𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨𝐰𝐢𝐬𝐤𝐚 𝐏𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐳𝐲𝐦𝐨𝐧𝐚 𝐇𝐨ł𝐨𝐰𝐧𝐢 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐢𝐧𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐬𝐭𝐚𝐰𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐢 𝐒𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐳𝐲𝐬𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐚 𝟐𝟎𝟓𝟎 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨𝐰𝐜𝐳𝐨 𝐳𝐚𝐩𝐫𝐳𝐞𝐜𝐳𝐚𝐦𝐲 𝐣𝐚𝐤𝐨𝐛𝐲 𝐬𝐩𝐫𝐚𝐰𝐚 𝐛𝐲ł𝐚 „𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐚”.
 
𝐍𝐢𝐞 𝐳𝐚𝐣𝐦𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐲𝐤𝐚̨ (𝐜𝐨 𝐰𝐲𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐜𝐡𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳̇𝐛𝐲 𝐳 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐭𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 𝐜𝐞𝐥𝐨́𝐰 𝐨𝐛𝐮 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐣𝐢), 𝐚 𝐳𝐰𝐢𝐞𝐫𝐳𝐞̨𝐭𝐚 𝐧𝐢𝐞 𝐰𝐢𝐞𝐝𝐳𝐚̨ 𝐰𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐳𝐲𝐦 𝐨𝐧𝐚 𝐣𝐞𝐬𝐭, 𝐜𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐳𝐝𝐚𝐣𝐞 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐧𝐢𝐞 𝐳𝐚𝐮𝐰𝐚𝐳̇𝐚𝐣𝐚̨ 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐬𝐭𝐚𝐰𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐳𝐲𝐬𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐚 𝟐𝟎𝟓𝟎.
 
Od lat zajmujemy się ochroną zwierząt i zawsze reagujemy, gdy ktoś je krzywdzi bądź uzyskuje korzyści materialne (w tym także wtedy gdy posiadamy podejrzenie w tym zakresie), a zwierzęta nic z tego nie mają.
Nie zgadzamy się także z zarzutami, iż ktokolwiek z przedstawicieli obu fundacji miałby dopuścić się przestępstwa zniewagi Stowarzyszenia Polska 2050, w tym w związku z rzekomym rozgłoszeniem przez nas sprawy. Z całą stanowczością zaprzeczamy jakby reprezentanci fundacji przekazali mediom treść zawiadomienia.
Nie dopuściliśmy się również naruszenia dóbr osobistych Stowarzyszenia. Niezrozumiałym jest także stanowisko Pana Szymona Hołowni jakoby zawiadomienie miałoby zawierać „plugawe oszczerstwa”.
Jak już wskazaliśmy złożenie przez nas zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw stanowi wyłącznie realizację obowiązku wynikającego z treści przepisu art. 304 § 1 k.p.k.
 
𝐙𝐚𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢 𝐨 𝐳𝐚𝐦𝐢𝐚𝐫𝐳𝐞 𝐰𝐲𝐭𝐨𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐜𝐢𝐰𝐤𝐨 𝐧𝐚𝐦 𝐩𝐨𝐰𝐨́𝐝𝐳𝐭𝐰𝐚, 𝐜𝐳𝐲 𝐭𝐞𝐳̇ 𝐰𝐧𝐢𝐞𝐬𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐳𝐚𝐰𝐢𝐚𝐝𝐨𝐦𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 𝐒𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐳𝐲𝐬𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐚 𝟐𝟎𝟓𝟎 𝐩𝐨𝐳𝐨𝐬𝐭𝐚𝐣𝐚̨ 𝐛𝐞𝐳 𝐰𝐩ł𝐲𝐰𝐮 𝐧𝐚 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐞 𝐝𝐨𝐭𝐲𝐜𝐡𝐜𝐳𝐚𝐬𝐨𝐰𝐞 – 𝐳𝐠𝐨𝐝𝐧𝐞 𝐳 𝐩𝐫𝐚𝐰𝐞𝐦 – 𝐝𝐳𝐢𝐚ł𝐚𝐧𝐢𝐚.
Naszym obowiązkiem jest dbanie o zwierzęta. Ten obowiązek wyznaczają nasze statuty i nasza wrażliwość.
 
Ewentualne sprawy skierowane przeciwko nam będą przecież jawne, a my się tego nie boimy. Z satysfakcją przedstawimy w sądzie wszystkie posiadane przez nas dowody.
 
Pan Szymon Hołownia w swych oświadczeniach i wypowiedziach zdaje się zapominać, że w sierpniu ubiegłego roku rozmawialiśmy osobiście w sprawie dotacji i rzekomych działań Stowarzyszenia w punkcie pomocy w Nadarzynie.
Jednak wskutek tejże rozmowy nie zrobiono nic poza opublikowaniem na stronie Stowarzyszenia Polska 2050 oświadczenia, które w naszej ocenie w żadnym zakresie nie wyjaśniało istoty sprawy i gdzie grożono nam złożeniem pozwu.
 
Prosiliśmy także o jakąkolwiek pomoc w związku z dotacją, którą otrzymało Stowarzyszenie, co mamy to dobrze udokumentowane. My, w czasie kiedy Stowarzyszenie otrzymało dotację nie mieliśmy pieniędzy nawet na karmę, wszystko pochodziło od darczyńców.
Czerwiec 2022 roku był najgorszym miesiącem dla zwierząt w Warsaw Ptak Expo w Nadarzynie. Baliśmy się czy zwierzęta nie zaczną głodować, czy możliwym będzie zapewnienie zwierzętom właściwej opieki weterynaryjnej.
 
A Stowarzyszenie Polska 2050 miało spożytkować w tym właśnie miesiącu ponad 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐳ł – podobno na zwierzęta i podobno w punkcie pomocy, prowadzonym od marca 2022 r. przez nas, nie przez Stowarzyszenie Polska 2050.
Wobec powyższego uznajemy wszelkie swoje dotychczasowe działania za zgodne z prawem, zaś zarzuty formułowane względem nas za oczywiście bezzasadne.
powered by QuickCMS