Nasza praca w Sejmie

Fundacja Mondo Cane od 12 lat współpracuje z Parlamentarnym Zespołem Przyjaciół Zwierząt pod przewodnictwem posła Pawła Suskiego, a aktualnie Katarzyny Piekarskiej.

Prezes Zarządu Mondo Cane pełniła przez wiele lat społeczną funkcję asystenta pana posła.

Braliśmy aktywny udział w tworzeniu tekstu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i cały czas współpracujemy  z Zespołem i posłami przy tworzeniu rozwiązań systemowych, które poprawią los zwierząt w Polsce, ograniczą bezdomność i zlikwidują patologie.

W chwili obecnej Zespół pracował będzie nad kolejną nowelizacją prawa dotyczącego ochrony zwierząt.

powered by QuickCMS