Ubój rytualny - stanowisko Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt

W dniu 12 lipca 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.

Jedynym omawianym tematem był występujący w Polsce dualizm prawny w kwestii dopuszczalności uboju rytualnego.

Jednogłośnie przyjęte zostało stanowisko Zespołu, które wysłane zostanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego.

Poniżej treść pisma:

                                                  Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r.

Stanowisko Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt
w sprawie uboju rytualnego, prowadzonego na terenie Polski


W związku z niezgodnością Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt z Ustawą o ochronie zwierząt, wzywamy do podjęcia działań mających na celu unormowanie przepisów prawnych w tym zakresie.

Zgodnie z najważniejszym aktem prawnym w Polsce, jakim jest konstytucja, wszystkie akty prawne mają niższą pozycję od ustawy i powinny pozostawać z nimi w zgodzie. W hierarchii aktów prawnych ustawa stoi bezpośrednio za konstytucją, natomiast akt wykonawczy, jakim jest rozporządzenie, wydaje się na podstawie ustaw w celu realizacji tychże ustaw.
Na mocy Ustawy o ochronie zwierząt prawo polskie zezwala na uśmiercanie zwierząt kręgowych w ubojni po uprzednim pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Mimo tego przepisu nadal prowadzony jest ubój rytualny ze względu na złą interpretację omawianego Rozporządzenia.

Niewątpliwie § 8 ust. 2 Rozporządzenia, mówiący o niestosowaniu ust. 1, w którym przedstawiono metody ogłuszania zwierząt, jest niezgodny z art. 34 ust. 1 ustawy.
Ponadto przedmiotowe Rozporządzenie zezwala na działanie, które wyczerpuje całkowicie przesłanki z art. 35 p. 2 Ustawy o ochronie zwierząt czyli znęcanie ze szczególnym okrucieństwem.

W związku z tą nieścisłością  wnosimy o dostosowanie treści ust.2 zpar. 8 przedmiotowego Rozporządzenia do wykładni art. 34 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt.

powered by QuickCMS