SZKOLENIE W GORZOWIE WLKP.

8 października, na zaproszenie gorzowskiej Fundacji ANAKONDA, przeprowadziliśmy w Gorzowie Wlkp. 8-godzinne szkolenie na temat prawnej ochrony zwierząt i obowiązków samorządów w kwestii bezdomnych zwierząt.
Szkoliliśmy kilkanaście gmin i wolontariuszy.

Z relacji uczestników wynika, że wszyscy byli zadowoleni i uznali szkolenie za potrzebne.
Ale co najważniejsze - szkolenie pomogło w zrozumieniu wzajemnych zależności i konieczności współpracy między samorządami, a organizacjami społecznymi.

Życzymy Fundacji ANAKONDA sukcesów i owocnej współpracy z gminami.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli pomóc w ten sposób innym gminom i organizacjom, bo tylko zrozumienie i współpraca między nimi może dać efekt.

Zapraszamy do współpracy inne organizacje i gminy.

powered by QuickCMS