STOP PONOWNEJ LEGALIZACJI UBOJU RYTUALNEGO!

ZBIERAMY PODPISY POD PETYCJĄ DO SEJMU I PREMIERA
NIE DOPUŚCIMY DO POWROTU BARBARZYŃSTWA!


Organizatorzy akcji STOP PRZYWRÓCENIU UBOJU RYTUALNEGO – Fundacja MONDO CANE, OTOZ Animals, Fundacja Ius Animalia, Fundacja VIVA, rozpoczynają ogólnopolską akcję protestacyjną – każdy może imiennie wyrazić swój sprzeciw. 

Jak wszyscy wiemy, udało się w Polsce zakazać uboju rytualnego zwierząt. Wszyscy ludzie, szanujący prawa zwierząt uznali to za przełom i rzeczywiste uznanie tych praw.

Nasi przeciwnicy – lobby przemysłu mięsnego i przedstawiciele pewnych radykalnych grup religijnych – nie spoczęli na laurach.

Spowodowali skierowanie kwestii uboju rytualnego do Trybunału Konstytucyjnego. Stosują też niestety inne metody i formy nacisku – na polityków i część rolników polskich. 

Wszystko to w obronie wyłącznie interesów finansowych wąskiej grupy przedsiębiorców, nie zaś w obronie wolności religijnych czy interesów rolników.

Kwestie religijne są jedynie pretekstem do przywrócenia w Polsce barbarzyństwa. Nasi oponenci walczą o wolności religijne, ale nie o wolności te chodzi – walka ta zmierza jedynie do zwielokrotnienia zysków, poprzez gigantyczne eksport z uboju rytualnego. 
Jako Polacy nie jesteśmy zobowiązani do dbania o wolności religijne w Turcji czy Izraelu. Interesuje nas los polskich zwierząt.

W ostatnich dniach wydarzyły się dwie rzeczy, które zmuszają nas do ponownego, głośnego wyrażenia naszego zdania.

Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła 5 marca w Kancelarii Sejmu 130 tys. podpisów popierających zmiany w Ustawie o ochronie zwierząt, przywracające możliwość dokonywaniu uboju rytualnego, na zasadach obowiązujących przed naszym pamiętnym zwycięstwem. Wiemy, że podpisy zbierane były w całym kraju, dostawaliśmy również sygnały, że zdarzało się namawianie rolników do podpisywania, nie przestawiając im całej prawdy lub wręcz nie zapoznając ich z treścią projektu.

4 marca, w programie Tomasza Sekielskiego „Po Prostu” udowodniono, że pomimo zakazu, branża mięsna i mniejszości religijne kpią z polskiego prawa, w największej wielkopolskiej rzeźni – zakładach Biernacki – ubój rytualny jest dokonywany, a mięso eksportowane jest do Izraela.

Nie chcemy takiego lekceważenia prawa w Polsce. Według badań, 80% polskiego społeczeństwa nie zgadza się na takie barbarzyństwo dla zysku, które jest niczym innym niż znęcaniem się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.
Stąd nasza inicjatywa i prośba do wszystkich – POMÓŻCIE!

WYDARZENIE NA FACEBOOK:

https://www.facebook.com/events/606855432733674/

powered by QuickCMS