PRZEŁOMOWY WYROK NSA UZYSKANY PRZEZ MONDO CANE

WIELKI SUKCES I PRECEDENSOWY WYROK NSA ‼️‼️
W styczniu 2017 r. Fundacja Mondo Cane odebrała z "hodowli" Kennel Club w Wielkopolsce 12 psów.
Wszczęliśmy postępowanie karne i administracyjne, dostaliśmy pozytywną decyzję administracyjną, zaskarżaną przez "hodoffcuf" do wszystkich instancji.
Nawet do NSA.
I mamy precedensowy wyrok, który oczywiście przyznaje nam rację, ale co najważniejsze - stwierdza, że odebrane podczas interwencji zwierzęta nie muszą trafiać do schroniska!
To ważna wiadomość dla wszystkich organizacji.
Możecie spokojnie leczyć psy w domach tymczasowych!
Postępowanie karne trwa.

powered by QuickCMS