PIĄTKA DLA ZWIERZĄT - realna szansa na poprawę losu zwierząt

17 września stała się rzecz wielka.

Sejm przegłosował nowelizację Ustawy o ochronie zwierząt.

Za nowelizacją głosowała większość posłów.

Znalazły się w niej przełomowe zapisy:

  • zakaz uboju rytualnego
  • zakaz hodowli zwierząt na futra
  • zakaz prowadzenia schronisk przez przedsiębiorców
  • zakaz prowadzenia hodowli i sprzedaży psów rasopodobnych
  • poprawa losu "burków łańcuchowych"

Byliśmy w Sejmie w trakcie głosowania, emocje sięgały zenitu. Nastąpił przełom.

Wydawało się, że nigdy nie uda się zakazać makabrycznego uboju rytualnego i hodowli zwierząt na futra.

W obydwu tych dziedzinach Polska przodowała, a przedsiębiorcy zarabiali miliony na cierpieniu.

14 października Senat przyjął ustawę, dokonując w niej modyfikacji.

Niestety przedłużono vacatio legis dla uboju rytualnego i hodowli na futra, ale to i tak rewolucja.

Pogorszono również zapis o schroniskach, przyzwalając na prowadzenie ich przez hycli-przedsiębiorców.

Mamy nadzieję na odrzucenie tej złej poprawki w Sejmie.

Jednocześnie cieszymy się, że na stanowisko Ministra Rolnictwa i Leśnictwa powołano człowieka kochającego zwierzęta - posła Grzegorza Pudę.

 

powered by QuickCMS