Przekaż

KRS: 0000413378

Odwiedzin: osób.Użytkownik niezalogowany.
Zaloguj się


stat4u
Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

222015
stycznia
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA - MONDO CANE ORGANIZUJE KAMPANIE POPARCIA DLA NOWELIZACJI USTAWY

Cztery organizacje czyli Fundacja MONDO CANE, OTOZ ANIMALS, Fundacja VIVA i KLUB GAJA rozpoczeły własnie kampanię na rzecz zmiany prawa i wprowadzenie w zycie nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt.

Codziennie widzimy, że w polskim prawie trzeba zmienić wiele.
Codziennie mamy coraz bardziej dość tego bezmiaru ludzkiego okrucieństwa i inercji organów ścigania, Inspekcji Weterynaryjnej, działalności hycli, pseudohodowców i bezdusznych urzędników samorządowych.

Od ponad roku leży w Sejmie nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt, która wyczerpuje większość naszych żądań.
Nowelizację przygotował Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, we współpracy z nami.
To dobre prawo, ale nie możemy przebić się przez roszady polityczne, rozgrywki partyjne, partykularne interesy i kompletny brak zrozumienia dla praw zwierząt.

Uznaliśmy, że jedyną naszą szansą jest Premier Ewa Kopacz - osoba, która nieraz pokazała, że żadne partyjne nakazy i konieczność polityczna nie zmuszą jej do głosowania wbrew jej sumieniu.

Jako Marszałek Sejmu głosowała przeciw barbarzyństwu uboju rytualnego, jasno artykułując w mediach, że takie ma przekonania. Był to akt odwagi politycznej.

SPIS ZAPISÓW NOWELIZACJI tutaj:


https://docs.google.com/
document/d/1cPE4RlagFP1QkmHr0WlFZpeHOZcHsRMgUUPNCSbEw3k/edit?usp=sharing

Organizacje wysla do Premier Ewy Kopacz list otwarty, pod którym włąśnie zbieramy podpisy.

Osoby prywatne moga podpisac petycję: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=11073


Link do wydarzenia na FB:

https://www.facebook.com/events/752886371454955/753334908076768/

Jesteśmy przekonani, że jeśli nie znowelizujemy prawa w tej kadencji, sprawy zwierząt mogą zniknąć z Sejmu na lata - nikt nie wie, co się stanie po wyborach.

JESZCZE RAZ POKAŻMY, ŻE JESTEŚMY SILNI.

ŻE POTRAFIMY WALCZYĆ W IMIENIU TYCH, KTÓRZY WALCZYĆ NIE MOGĄ.

MUSI SIĘ UDAĆ!!!TREŚĆ LISTU DO PANI PREMIER:


Szanowna Pani Premier,

My, organizacje ochrony zwierząt, zwracamy się do Pani Premier jako osoby, której empatia i zrozumienie dla praw dla zwierząt są powszechnie znane.
Polska nie jest sygnatariuszem międzynarodowych konwencji na temat ochrony zwierząt, ani europejskiej ani światowej.

To dla nas powód do wstydu. Konwencje te ratyfikowały prawie wszystkie kraje europejskie, w tym takie kraje jak Azerbejdżan i Rumunia.

Prosimy więc chociaż o dobre prawo w Polsce. 

Polska, jako członek Unii Europejskiej, w kontekście ochrony zwierząt i stosunku do nich pozostaje daleko w tyle za rozwiniętymi demokracjami europejskimi.
Wykazał to doskonale raport NIK z czerwca 2013 roku. Wnioski raportu są zatrważające.
NIK oceniła negatywnie wykonywanie przez gminy i schroniska ustawowych zadań dotyczących ochrony zwierząt.

Ponad 1/3 środków publicznych wydawano w kontrolowanym okresie z naruszaniem prawa lub niegospodarnie. W Polsce na zadania gminne w tym zakresie wydaje się już ponad 150 mln złotych rocznie.

Gminy nie zapewniały właściwej opieki oraz nieskutecznie zapobiegały bezdomności zwierząt. 

Schroniska nie zapewniły zwierzętom właściwych warunków bytowania, umiera w nich co czwarte zwierzę. Dotyczy to przede wszystkim schronisk prowadzonych w formie działalności gospodarczej – generowanie zysku za wszelką cenę wyklucza właściwą opiekę nad zwierzętami, bo musi odbywać się ich kosztem.

Tylko około 20% gminnych programów zapobiegania bezdomności spełniało wymogi prawne.

Nie istnieje kontrola wykorzystania środków publicznych w zakresie ochrony zwierząt i realizowania ustawowego obowiązku samorządów.
NIK przedstawiła w raporcie zalecenia i propozycje zmian, które uzdrowiłyby system ochrony zwierząt i zapobiegłyby dalszemu pogarszaniu sytuacji, bo niestety sytuacja ta pogarsza się z roku na rok.

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, pod kierownictwem posła Pawła Suskiego, we współpracy ze specjalistami i organizacjami ochrony zwierząt stworzył dwa lata temu projekt nowelizacji kilku ustaw, dotyczących przedstawionych w niniejszym piśmie problemów:

Ustawa o ochronie zwierząt zakłada 62 zmiany, Ustawa prawo łowieckie – 1 zmianę, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 1 zmianę, Ustawa o ochronie przyrody – 2 zmiany oraz Ustawa o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – 21 zmian.

Zmiany te w pełni wyczerpują zakres zaleceń NIK i porządkują cały system ochrony zwierząt i finansowania go.

Najważniejsze zmiany dotyczą poprawienia dobrostanu zwierząt i dostosowania przepisów do standardów europejskich. Zapisy nowelizacji mają za zadanie wyeliminowanie wielu szkodliwych praktyk, a m.in. pseudohodowli, zwierząt w cyrkach, losu psów łańcuchowych, hycli, odławiania psów donikąd, eksterminacyjnych schronisk, , niefrasobliwego lub niezgodnego z prawem wydawania społecznych pieniędzy na iluzoryczną opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

Ważną zmianą jest propozycja wprowadzenia powszechnego i obowiązkowego oznakowania psów, co w perspektywie kilkunastu lat powinno znacząco wpłynąć na ograniczenie bezdomności zwierząt.

Projekt, pozytywnie oceniony przez prawników sejmowych oraz Ministerstwo Środowiska, z nieznanych nam przyczyn, nie został poddany procedurom legislacyjnym od ponad roku.

W kontekście ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. uboju rytualnego, projekt ten mógłby również określić zakres i warunki tego uboju w Polsce, do czego Parlament jest i tak zobowiązany.

Szczególnie ten problem uważamy za istotny, badania opinii publicznej jednoznacznie wskazują, że 80% polskiego społeczeństwa to przeciwnicy tego rodzaju uboju zwierząt. Temat uboju religijnego jest kontrowersyjny, a bez nowelizacji ubój ten dozwolony będzie w każdym zakresie, również w biznesowej formie uboju na eksport, czyniąc z Polski rzeźnię rytualną Europy.

Należy również wspomnieć, że legalne będzie używanie w rzeźniach tzw. klatek obrotowych, maksymalnie zwiększających cierpienie zwierząt, urządzeń, których używanie jest barbarzyństwem na niespotykaną skalę.

Szanowna Pani Premier,
Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego nowelizacja, która może czynić dobro, poprawić los bezdomnych zwierząt i oszczędzić zbędnego wydawania ogromnych środków finansowych na nieistniejące usługi, nie zasługuje na uwagę posłów Platformy Obywatelskiej. 

Elektorat Platformy Obywatelskiej to przecież, w bardzo dużym stopniu, elektorat miejski i wykształcony czyli taki, który uznaje i szanuje prawa zwierząt.
Nie rozumiemy dlaczego względy polityczne czy inne powstrzymują procedowanie nowelizacji, która przyniesie wyłącznie korzyści.

Zmiany, które zakłada nasza nowelizacja to dokładne odzwierciedlenie nie tylko zaleceń NIK, są one również zgodne z opinią ogromnej części społeczeństwa.
Polacy się zmieniają. Nasza mentalność i stosunek do zwierząt również. Jednocześnie pozwalamy na istnienie rozpoznanych patologii systemowych.

Wyborczy rok 2015 jest doskonałą okazją do pokazania, że polityka ma ludzką
twarz, a sprawy losu zwierząt są ponadpartyjne.

Z taką solidarnością ponadpartyjną mieliśmy już do czynienia przy poprzedniej nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt, gdy posłowie, prawie przy braku głosów przeciw, przegłosowali pozytywne zmiany krótko przed wyborami parlamentarnymi.
Bardzo prosimy o pomoc.

Jest Pani ostatnią nadzieją dla polskich zwierząt.

Wierzymy głęboko, że Pani bezkompromisowość i empatia pomogą w uchwaleniu dobrego, nie odbiegające od europejskiego prawa, co pozwoli na oszczędzenie milionom polskich zwierząt zbędnych cierpień.

Dodane przez: Admin


162015
stycznia
FUNDACJA MONDO CANE JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Wczoraj Sąd Rejonowy, XIV Wydział KRS w Warszawie nadał naszej fundacji status organizacji pożytku publicznego.

To szczęśliwy dla nas dzień, gdyż potwierdza, że nasza działalność wyczerpuje warunki niezbędne dla statusu OPP.

Nie możemy zbierać 1% za rok 2014, bo listę uprawnionych organizacji zamknięto 30 listopada, ale będziemy ciężko pracować przez cały 2015 rok, żeby już za 11 miesięcy poprosić naszych zwolenników i przyjaciół o odpis 1% podatku.

Obiecujemy, że nie zawiedziemy Waszego zaufania i że zawsze możecie na nas liczyć.

Dodane przez: Admin


162015
stycznia
PRAWDZIWI MĘŻCZYŹNI WSPIERAJĄ ADOPCJE ZWIERZĄT BEZDOMNYCH

Prawdziwi mężczyźni szanują zwierzęta i nigdy ich nie krzywdzą !

Fundacja Mondo Cane poprosiła dwóch zawodników
MMA - Damiana "Pitbulla" Grabowskiego i Szymona Duszę
o pokazanie, że prawdziwe męstwo i sportowy charakter idą w parze z wrażliwością na los naszych braci mniejszych.

Na zdjęciach z psem adoptowanym z opolskiego schroniska.
foto Iza Rabendi
Dodane przez: Admin


132014
grudnia
10 GRUDNIA 2014 - NAJCZARNIEJSZY DZIEŃ W HISTORII POLSKIEGO RUCHU OCHRONY ZWIERZĄT
Skandaliczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego10 grudnia 2014 roku to straszny dzień.
Tego dnia Polska cofnęła się w rozwoju, tego dnia wydano okrutny wyrok na setki tysięcy zwierząt, które będą umierać w niewyobrażalnych męczarniach.

Będą umierać dla zysków finansowych ukrywanych pod płaszczykiem wolności Religijnych.
Niejednogłośne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest największą porażką całego systemu prawnego RP.
I największą jego hańbą.

Trybunał Konstytucyjny zezwolił na nieograniczone mordy rytualne – jego orzeczenie wykroczyło poza wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, które domagały się tylko pozwolenia na ubój rytualny na potrzeby zamieszkujących Polskę Mniejszości.
Należałoby zapytać skąd taka nadgorliwość.
Wnioski nasuwają się same – każdemu myślącemu człowiekowi
 
Stek bzdur, którym uraczono nas w uzasadnieniu tego krwawego orzeczenia, zdumiał wszystkich.
Podobno nie ma dowodów naukowych potwierdzających tezę, iż zabijanie zwierząt bez ogłuszania przysparza im większych cierpień.
Wolność religijna zaś jest ponad wszystko – moralność publiczna i opinia ponad 80% polskiego społeczeństwa nie są ważne dla 9 sędziów.
Te osoby to hańba polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Ciekawe czy z taką samą zaciekłością bronili będą  prawa do wielożeństwa i kamieniowania kobiet.
Zaakceptowano i usankcjonowano niesłychane barbarzyństwo i obyczaj, tkwiące w mrokach średniowiecza.
Wielki szacunek należy się pięciu sędziom, którzy złożyli zdanie odrębne.
 
Organizacje ochrony zwierząt nie spoczną – będziemy walczyć o powrót Polski do grona krajów cywilizowanych.
Nie będziemy używać argumentów antysemickich choć takowe już się pojawiają.
Obudzono upiory.
Dla pieniędzy kilkunastu krwawych przedsiębiorców, zachłannych rabinów i muftich, którzy pomnożą swoje majątki.
 
Najlepszy komentarz w tej sprawie to artykuł Ewy Siedleckiej w Gazecie Wyborczej.

< Zachęcamy do zapoznania się z artykułem tutaj >

 

Dodane przez: Admin


272014
listopada
Demonstracja pod Sejmem - protest przeciw zmianie ustawy o zwierzętach używanych do eksperymentów.
Warszawa, ul. Wiejska, 26.11.2014

Wczoraj pod Sejmem odbyła się demonstracja organizacji ochrony zwierząt i ludzi szanujących prawa zwierząt.
Byliśmy tam.
Celem demonstracji był protest przeciw  niekorzystnej i okrutnej zmianie prawa, która skutkowałaby pogorszeniem dobrostanu zwierząt używanych do eksperymentów naukowych.

Sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywały sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
Projekt ustawy rząd przyjął w sierpniu. Dotychczas obowiązująca w Polsce ustawa z 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach nie uwzględnia wszystkich regulacji unijnych. Według projektodawców nowa ustawa ma zmniejszyć cierpienie zwierząt i ograniczyć ryzyko prowadzenia doświadczeń zbędnych i nieuzasadnionych.

Posłowie zgodzili się wprowadzić do projektu niektóre ze zmian proponowanych przez stronę społeczną. W stosunku do wcześniejszych zapisów ograniczyli np. możliwość powtórnego wykorzystywania w doświadczeniach zwierząt, które już raz poddano procedurze (czyli zabiegom takim, jak ukłucie igłą - i bardziej dotkliwym). Ostatecznie w projekcie zapisano, że może do tego dojść tylko w sytuacjach nadzwyczajnych i wyjątkowych.

Ale to nie koniec walki - komisje nie zakończyły jeszcze pracy - organizacje będą obecne na posiedzeniach i nie pozwolą cofać prawa.
Dodane przez: Admin


112014
listopada
WALKA O KONIE W MORSKIM OKU
Organizacje ochrony zwierząt w starciu z okrutną tradycjąOd wielu lat turyści odwiedzający Zakopane korzystają z konnego, płatnego transportu do Morskiego Oka.
Od lat również organizacje ochrony zwierząt apelują o likwidacje tej okrutnej praktyki.
Ostatnie miesiące przyniosły pewien postęp - dyrekcja Tatrzańkiego Parku Narodowego zgodziła się na przeprowadzenie testów, które mają wykazać czy przeciążenia koni są tak duże, jak twierdzą organizacje.
A my twierdzimy, że te biedne konie ciągną ciężary prawie o tonę za duże jak na swoje możliwości.
Konie padają na trasie, większość z nich trafia do rzeźni po jednym sezonie.
Chciwi fiakrzy zakopiańscy zarabiają w sezonie po kilka tysęcy złotych dziennie, nie płacą podatków, sa objęci specjalnym ryczałtem.

Ponad 100 organizacji ochrony zwierząt podpisało protest i żąda całkwitej likwidacji tego morderczego procederu.

Na portalu Facebook powstało wiele wydarzeń o Morskim Oku:

https://www.facebook.com/RatujmyKonieZMorskiegoOka?fref=ts


https://www.facebook.com/groups/1531998920347674/

https://www.facebook.com/groups/607535896034489/9 listopada tego roku organizacje zorganizowały w Palenicy Białczańskiej protest, próbując zablokować przejazd fasiągów z turystami.

Doszło do pobicia uczestników pokojowej manifestacji
.

Zdjęcia tutaj:
https://www.facebook.com/events/1465470870375675/1511457042443724/
Będziemy walczyć z jeszcze większą determinacją.

Aż do chwili, kiedy konie znikną z morderczej trasy do Morskiego Oka.Dodane przez: Admin


272014
października
SKANDALICZNY PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O DOŚWIADCZENIACH NA ZWIERZĘTACH

Projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych Rząd przyjął w sierpniu 2014 roku. Ustawa ma dostosować polskie prawo do zapisów dyrektywy unijnej, uwzględniającej odkrycia dotyczące odczuwania i wyrażania przez zwierzęta bólu, cierpienia i stresu.

Tymczasem wbrew intencjom Dyrektywy 2010/63/UE, wprowadzenie ustawy w obecnym jej brzmieniu stanowiłoby poważny regres w jakości ochrony zwierząt laboratoryjnych oraz systemu nadzoru nad doświadczeniami w Polsce.

Projekt ustawy wprowadza skandaliczne rozwiązania, takie jak:

-możliwość prowadzenia eksperymentów na zwierzętach w szkołach ponadgimnazjalnych;

-możliwość prowadzenia doświadczeń na ZWIERZĘTACH BEZDOMNYCH, dzikich, naczelnych – na podstawie pozytywnej decyzji komisji etycznej

-możliwość wykonywania zabiegów uniemożliwiających zwierzętom poddawanym doświadczeniom wydawania głosu w czasie bolesnych procedur doświadczalnych;

-możliwość ponownego wykonania eksperymentu na dotkliwie skrzywdzonych zwierzętach;

-brak możliwości odwołania od pozytywnej decyzji Lokalnej Komisji Etycznej, zezwalającej na przeprowadzenie doświadczenia;

-scedowanie kontroli jednostek doświadczalnych na Inspekcję Weterynaryjną, bez możliwości udziału członków komisji etycznych czy przedstawicieli organizacji ochrony zwierząt;

-brak możliwości ujawniania danych na temat wyników kontroli jednostek badawczych, stwierdzanych naruszeń, celu prowadzenia badań i sposobu wykorzystywania w nich zwierząt laboratoryjnych.

Petycję w sprawie ustawy podpisało w ciągu 14 dni prawie 15 tysięcy osób!


PETYCJA:

http://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_ustawy_o_ochronie_zwierzt_dowiadczalnych


W związku z brakiem reakcji posłów z podkomisji sejmowej na postulaty wysuwane przez organizacje ochrony zwierząt, zdecydowaliśmy pokazać swój sprzeciw przed Sejmem! Pomóżcie nam zablokować ten projekt!

Manifestacja odbędzie się w Warszawie przed gmachem Sejmu dnia 5 listopada 2014 roku. Zbiórka pod Sejmem o godzinie 12:00.

Organizatorami manify są:


Fundacja Prawnej Ochrony Zwierząt "Lex Nova"
Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!
OTOZ Animals
Klub Gaja
Fundacja MONDO CANE
Fundacja IUS ANIMALIA


Dodane przez: Admin


122014
października
SZKOLENIE W GORZOWIE WLKP. - OCHRONA PRAWNA ZWIERZĄT I OBOWIĄZKI SAMORZĄDÓW W KWESTII ZWIERZĄT BEZDOMNYCH

8 października, na zaproszenie gorzowskiej Fundacji ANAKONDA, przeprowadziliśmy w Gorzowie Wlkp. 8-godzinne szkolenie na temat prawnej ochrony zwierząt i obowiązków samorządów w kwestii bezdomnych zwierząt.
Szkoliliśmy kilkanaście gmin i wolontariuszy.

Z relacji uczestników wynika, że wszyscy byli zadowoleni i uznali szkolenie za potrzebne.
Ale co najważniejsze - szkolenie pomogło w zrozumieniu wzajemnych zależności i konieczności współpracy między samorządami, a organizacjami społecznymi.

Życzymy Fundacji ANAKONDA sukcesów i owocnej współpracy z gminami.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli pomóc w ten sposób innym gminom i organizacjom, bo tylko zrozumienie i współpraca między nimi może dać efekt.

Zapraszamy do współpracy inne organizacje i gminy.


Dodane przez: Admin


42014
października
ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

Dziś kolejny raz obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt.

Światowy Dzień Zwierząt (World Animal Day) – to święto obchodzone corocznie 4 października w dzień wspominania w kościele katolickim św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii.

Obchody Dnia mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. Obchody celebrują organizacje ekologiczne i działające na rzecz ochrony zwierząt, organizacje non-profit, a także wegetarianie.


Z okazji ich święta życzymy wszystkim zwierzętom, aby człowiek stał się w końcu odpowiedzialny za to, co oswoił, a także żeby opustoszały schroniska, a ludziom krzywdzącym zwierzęta stała się co najmniej taka sama krzywda jaką wyrządzają braciom mniejszym.

Marzymy też o czasach, kiedy prawa zwierząt będą dla wszystkich zrozumiałe i będą przez wszystkich akceptowane i przestrzegane. 

Dodane przez: Admin


102014
września
SZKOLENIE I DZIEŃ OTWARTY W SCHRONISKU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Nasze spotkanie było pierwsze i zakończyło się sukcesem!

7 września, na nasze zaproszenie, zjechały do Tomaszowa Mazowieckiego zwierzoluby, do tej pory pomagające zwierzętom w internecie, nie znający się osobiście.
Zaczęliśmy od szkolenia z prawnej ochrony zwierząt, Katarzyna Śliwa-Łobacz, prezes Mondo Cane poprowadziła kilkugodzinne szkolenie z przepisów kilku ustaw, dotyczących zwierząt.
Prezes Pogotowia dla Zwierząt - Grzegorz Bielawski - przeprowadził szkolenie z procedur interwencyjnych i postępowań administracyjnych i karnych przy odbiorze zwierząt, nad którymi ludzie się znęcali.

Na szkolenie przyjechało około 60 osób z całego kraju i kilka  z zagranicy - Szwajcarii i Niemiec.
Uczestnikami byli wolontariusze, członkowie organizacji i osoby prywatne.
Mogli zadawać pytania i wymieniać się doświadczeniami.

Szkolenie odbyło się w przepięknej, zabytkowej sali Biblioteki Miejskiej, udostępnionej nam przez Prezydenta Tomaszowa i trwało około 7 godzin.


W niedzielę uczestnicy szkolenia wzięli udział w Dniu Otwartym schroniska w Tomaszowie Mazowieckim. 
Wyprowadzaliśmy psy na spacery, wzięliśmy udział w licytacji na rzecz schroniska.

Nasze dwudniowe spotkanie było wspaniałe i inspirujące. Dało nam wszystkim siłę do dalszego działania. Nawiązaliśmy kontakty i umówilismy sie na wiele wspólnych akcji.
Postaramy się spotkać jeszcze raz.

materiał TVP na temat naszego spotkania:


http://www.tvp.pl/lodz/wideorelacje-tvp-lodz/wideorelacje-tvp-lodz/wideo/dyskutowali-o-prawach-zwierzat/16747626

więcej zdjęć w albumie:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820895151268239.1073741837.100000432850105&type=3
Dodane przez: AdminStrona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17