Miszka - sunia z ruin - już po sterylizacji

Nasza Miszka dochodzi do siebie po sterylizacji. Niestety, jedna z jej łap wymaga interwencji chirurgicznej - Miszka ma dysplazje i konieczna jest resekcja głowy kości udowej. 

Wspaniały, chcący zachować anonimowość, darczyńca przekazał na nasze konto kwotę 700 zł na operacje Miszki. Bardzo dziękujemy!

Miszka ciągle czeka na swój dom.

powered by QuickCMS