LIKWIDACJA PSEUDOHODOWLI NA DOLNYM ŚLĄSKU.

4 kwietnia 2014 roku przedstawiciele Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE - Inspektorat Jelenia Góra przeprowadzili interwencję w sprawie nielegalnej pseudohodowli psów w typie rasy pinczer, shihtzu, bokser oraz chichuachua, które znajdowały się w niewłaściwych warunkach bytowych, w stanie rażącego zaniedbania. 

Efektem interwencji był odbiór 15 psów znajdujących się pod opieką właściciela.
Zwierzęta zostały odebrane w trybie art. 7.3 Ustawy o Ochronie zwierząt.
Psy zostały objęte opieką weterynaryjną.

Złożyliśmy doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa,  właściciel został przesłuchany przez policję w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw i wykroczeń z Ustawy o ochronie zwierząt.

Interwencja nie udałaby się, gdyby nie profesjonalna pomoc Komendanta i funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim z ich doskonałą znajomością Ustawy o ochronie zwierząt.

Odebrane psy trafiły pod opiekę Fundacji Mikropsy z Warszawy do czasu orzeczenia sądu o ewentualnym przepadku.

Dziękujemy przedstawicielom mediów, którzy wraz z nami walczą o poprawę dobrostanu zwierząt oraz uświadamiają społeczeństwo o problemie nielegalnego rozmnażania zwierząt i okrutnemu handlu nimi.

Doniesienia medialne:


http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/psy-w-brudzie-i-bez-wody-mam-dobre-warunki-do-hodowli,415300.html

http://www.24jgora.pl/artykul,4230

http://lwowecki.info/.../nielegalna-hodowla-psow-w-uboczu...
 
http://www.lubanski.eu/?p=17774
 
http://www.prw.pl/.../odebrali-20-psow-z-nielegalnej-hodowli

http://www.twojejaslo.pl/.../40089-psy-w-brudzie-i-bez... 

http://www.nj24.pl/.../nielegalna-hodowla-psow...

http://www.muzyczneradio.com.pl/11358,wiadomosci...

http://eluban.pl/.../1080,zlikwidowano-nielegalna-hodowle...


powered by QuickCMS