INTERWENCJA FUNDACJI MONDO CANE

Na początku czerwca pojawiły się na portalu społecznościowym Facebook informacje o menażerii objazdowej - rekinach w małych akwariach, w przyczepie.

Rekiny są własnością firmy francuskiej firmy, organizatorem pokazów jest ARENA AGENCY KACPER ADAMCZEWSKI z Koszalina.
Pod hasłem "Żywe Rekiny" SOS SEA firma na swojej stronie internetowej i Facebook przedstawiała harmonogram tych niecnych pokazów, z planem w wielu miastach.

Dopiero, gdy trafili w mazowieckie, internauci zareagowali.

Przedtem firma zdążyła objechać wiele miast i planowała kolejne pokazy.

Zareagowaliśmy natychmiast - podczas ich pobytu w Legionowie i Nowym Dworze mazowieckim, Mondo Cane powiadomiło Wojewódzkiego Mazowieckiego Lekarza Weterynarii, który natychmiast spowodował kontrolę i złożenie doniesienia na policję.
W międzyczasie poseł Paweł Suski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt skontaktował się z  Głównym Inspektoratem Weterynarii.
Główny Lekarz Weterynarii poinformował pisemnie wszystkich lekarzy powiatowych w Polsce, zalecając wykonywanie kontroli.

Już po tej kontroli i doniesieniu menażeria przemieściła się do Ostrowi Mazowieckiej i spokojnie zaczęła przygotowywać się do kolejnego pokazu.
Po raz kolejny powiadomiony został właściwy PIW, policja i Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Siedlcach.
Przeprowadzono kolejna kontrolę. Złożono kolejne doniesienie na policję. Złożone również zostało doniesienie o znęcaniu się nad zwierzętami.

OSTATECZNIE POKAZ SIĘ NIE ODBYŁ, ORGANIZATOR ZREZYGNOWAŁ.

Kontrola PIW w Ostrowi wykazała:

- naruszenie art. 17 UoZ - nielegalna menażeria objazdowa
- art. 15 UoZ - brak opieki lekarsko-weterynaryjnej i scenariusza pokazów zatwierdzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii
- pracownicy cudzoziemcy, bez odpowiednich upoważnień i przeszkoleń
- brak zaświadczeń o pochodzeniu zwierząt
- dokumenty po słowacku
- brak zezwolenia na przewóz żywych zwierząt
- zapasowe akwarium dla ewentualnie chorego rekina znajduje się na Słowacji

WŁAŚCIWIE POZA PRZEBYWANIEM REKINÓW W WODZIE I KARMIENIEM ICH ZŁAMANE ZOSTAŁY WSZYSTKIE PRZEPISY!!!!

USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT w art. 17 p. 5 MÓWI WYRAŹNIE:


art. 17 p. 5. Zabrania się działalności menażerii objazdowych.

Działalność firmy była nielegalna od pierwszego pokazu. Należy się tylko dziwić, że włodarze gmin, gdzie menażeria zarabiała na cierpieniu zwierząt nigdy nie zwrócili na to uwagi.

Dowiedzieliśmy się, że menażeria ostatecznie opuściła Polskę i odwołała wszystkie zaplanowane pokazy.

powered by QuickCMS