Przekaż

KRS: 0000413378

Odwiedzin: osób.Użytkownik niezalogowany.
Zaloguj się


stat4u

Nie podaję ręki myśliwym .

NIE PODAJĘ RĘKI MYŚLIWYM to kampania społeczna, którą wspieramy i utożsamiamy się z jej przekazem.
 

Opis kampanii:

Bestialstwem, którego dopuszczają się codziennie myśliwi, sami stawiają się poza kręgiem ludzi cywilizowanych. Należy pokazywać na czym polega to chore hobby.

Jesteśmy grupą osób która sprzeciwia się obecnej formie sprawowania gospodarki łowieckiej w Polsce,której metody i sposoby wdrażane przez myśliwych doprowadziły na skraj zapaści wiele gatunków polskiej fauny.
Sprzeciwiamy się zachowaniom patologicznym tego środowiska i monopolu na nieefektywną ochronę przyrody.Zajmujemy się odkłamywaniem zniekształconego obrazu polskiego łowiectwa który uległ spaczeniu poprzez lata propagandy myśliwych uprawianej wśród nieświadomego społeczeństwa.

Obalamy mity łowieckie. Jeśli posiadasz jakieś ciekawe materiały na temat myśliwych-podziel się z nami a za Twoją zgodą opublikujemy je.

Jeśli pragniesz uczynić to anonimowo ,możesz to zrobić przez e-mail : niepodajereki@wp.pl

O co walczymy?
Nasze postulaty:

Skreślenie zająca z listy zwierząt łownych.

  • Zakaz dokarmiania zwierząt łownych płodami rolnymi i ograniczenie dostępu do upraw
  • Skreślenie ptaków z listy zwierząt łownych
  • Zakaz polowań zbiorowych, które płoszą wszystkie zwierzęta,są nienaturalną, niehumanitarną ingerencją w ekosystem.
  • Okresowe i powtarzalne badania lekarskie i psychologiczne dla myśliwych, oraz testy sprawnościowe
  • Objęcie całkowitą ochroną zająca i kuropatwy.

Zabijanie dla przyjemności to w oczach myśliwskiego lobby „piękny rytuał”, „wspaniała tradycja”, „wspólna przygoda”, „indywidualne przeżycie” (ileż adrenaliny daje taki strzał!), a nawet „etyka”, „racjonalna gospodarka leśna” i „działanie dla dobra środowiska”.

Zwierzęta żyjące w lasach stanowią własność skarbu państwa.
W imieniu państwa właśnie, gospodarką łowiecką zajmują się koła łowieckie.
W założeniu, mają one działać wedle określonych przepisów prawa, czyli m.in: chronić i kształtować środowisko przyrodnicze na rzecz poprawy bytowania zwierzyny, ochraniać i zachowywać różnorodność zwierzyny leśnej, utrzymywać strukturę wiekową i płciową oraz liczebność populacji zwierzyny.
Tyle z pięknomowy.
Życie swoje,a myśliwi swoje…
Nie było by naszej inicjatywy, gdyby to wszystko funkcjonowało poprawnie,nawet z wyłączeniem aspektów etyczno – moralnych.

Bezsens oraz hipokryzja krwawej zabawy zwanej łowiectwem wyczuwany jest w wielu krajach świata. Coraz więcej ludzi rozumie, że w miarę postępu cywilizacji ta forma rozrywki nie ma racji bytu.
Kropla drąży skałę – diametralne zmiany w tej dziedzinie są nieuniknione – to tylko kwestia czasu.

Strona internetowa


Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane - Nie podaję ręki myśliwym