FUNDACJA MONDO CANE PO ROKU DZIAŁALNOŚCI

Kochani, którzy nas obdarzacie zaufaniem i pomagacie w  działalności Fundacji MONDO CANE.
 

Fundacja MONDO CANE działa już ponad rok – myślimy, że należy się Wam podsumowanie, bo powinniście móc ocenić, czy zasługujemy ciągle na Waszą pomoc.

Tak więc postaram się w kilku słowach dokonać takiego podsumowania.

W Fundacji pracują woluntarystycznie  22 osoby – w Warszawie i okolicach Warszawy (gmina Żabia Wola), w Jeleniej Górze, Gdyni, Sosnowcu i Swarzędzu.

Od marca 2012 roku oddaliśmy do adopcji, bądź pomogliśmy w adopcjach ponad 70 psów i kotów, w tym 24 w Jeleniej Górze i ponad 40 w gminie Żabia Wola, przeprowadziliśmy ponad 50 interwencji, w tym 5 w sprawie pseudohodowli, zakończonych skierowaniem spraw do sądu.

Reprezentujemy prawa pokrzywdzonego w kilku sprawach dotyczących znęcania się nad zwierzętami.

Zajmowaliśmy się również nietypowymi interwencjami – uratowaliśmy kozę, dwa jeże, stado saren i koszatniczkę.  Wykastrowaliśmy 10 kotów wolnożyjących i sfinansowaliśmy kastrację kilkunastu psów i kotów.

Przez rok przyjęliśmy darowizny w kwocie ponad 40.000 zł i wydatkowaliśmy je na potrzeby potrzebujących zwierząt.

Zebraliśmy ponad 2 tony karmy, która przekazaliśmy schroniskom i opiekunom zwierząt bezdomnych.

Kilkadziesiąt razy wystąpiliśmy w mediach ogólnopolskich i lokalnych – przede wszystkim jako eksperci w sprawach prawa dotyczącego zwierząt.

Poza działalnością bezpośrednio związaną ze zwierzętami, zajmujemy się również działaniami systemowymi, uczestniczymy w pracach Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, jesteśmy współautorem kolejnej planowanej nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt. Jako asystent posła Pawła Suskiego staram się reagować na nieprawidłowości w gminach – wysłaliśmy do gmin i inspektoratów weterynarii w całym kraju kilkadziesiąt pism w sprawach dotyczących przestrzegania przez nie prawa.

Jesteśmy zapraszani do prac nad systemowymi rozwiązaniami problemów zwierząt w Polsce – uczestniczyliśmy w panelu ekspertów NIK w sprawie kontroli schronisk oraz spotkaniach w Głównym Inspektoracie Weterynarii, dotyczących zmiany rozporządzeń Ministra Rolnictwa o schroniskach.

W wyniku naszego zgłoszenia do NIK przeprowadzona została kontrola Łukowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, która wykazała wiele nieprawidłowości.

Jesteśmy jedną z kilku organizacji, które organizują opór społeczny przeciw legalizacji w Polsce uboju rytualnego – pod naszym apelem do premiera Donalda Tuska udało nam się zebrać podpisy 142 organizacji ochrony zwierząt i ponad 100 ludzi kultury.

Uczestniczymy w programie resocjalizacji więźniów w Warszawie – organizujemy pogadanki i szkolenia.

Organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie Ustawy o ochronie zwierząt i innych w gminach, z udziałem policji i straży gminnych.

Uczestniczymy i współorganizujemy imprezy kulturalne – koncerty, mecze, jeździmy do szkół i przedszkoli, realizując program edukacji ekologicznej.

Uważamy, że świat można zmieniać wtedy, gdy ludzie jednoczą się we wspólnym celu – dlatego współpracujemy z wieloma organizacjami, nie odmawiamy nigdy pomocy, gdy jesteśmy o nią proszeni, promujemy cenne inicjatywy i pomysły innych organizacji.

Jeśli obdarzycie nas zaufaniem – będziemy ciągle robić to wszystko, a nawet więcej.

Mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy Waszego zaufania – bardzo nam na tym zależy, gdyż pojmujemy swoją misję jako działalność, która musi cieszyć się zaufaniem społecznym – tak postrzegamy ideę wolontariatu.

Dziękujemy za zaufanie i poparcie do tej pory i prosimy o jeszcze!
 

KATARZYNA ŚLIWA-ŁOBACZ
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI MONDO CANE

powered by QuickCMS